ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00

Το ιατρείο αγκώνα και άκρας χειρός ασχολείται με παθήσεις και τραυματισμούς του αγκώνα και του χεριού και αφορά τη συντηρητική και τη χειρουργική αντιμετώπιση τους.

Παθήσεις του χεριού

Οι παθήσεις που αφορούν το χέρι μπορεί να οφείλονται στην καθημερινή χρήση ή σε επαγγελματική καταπόνηση, σε ογκίδια και νεοπλασίες ή ακόμα και σε συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες και παραμορφώσεις από τη γέννηση. Ενδεικτικά στο ιατρείο άκρας χείρας αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα που παρουσιάζεται με αιμωδίες και πόνο σε μερικά από τα δάκτυλα του χεριού και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αρχικά μόνο το βράδυ και σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και συνήθως με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνονται. Η συντηρητική θεραπεία συνήθως δεν έχει αποτέλεσμα και απαιτείται η χειρουργική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα.

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) και εκτινασσόμενος αντίχειρας (trigger thump) που αφορά την αδυναμία έκτασης ενός δακτύλου ή του αντίχειρα από τη θέση κάμψης και έχει διάφορα στάδια. Αρχικά παρουσιάζεται με έντονο πόνο στην περιοχή της παλάμης και εκτίναξη του δακτύλου κάποιες φορές ενώ σταδιακά μπορεί να επιδεινωθεί και να καταλήξει σε πλήρη αδυναμία έκτασης του δακτύλου (απαιτείται βοήθεια από το άλλο χέρι). Εφαρμόζονται συντηρητικές θεραπείες με τοπικές εγχύσεις και επί εμμονής των συμπτωμάτων και χειρουργική διατομή του ελύτρου του τένοντα.

Τενοντίτιδες και τενοντοελυτρίτιδες. Από τον καρπό και το χέρι διέρχονται ένας μεγάλος αριθμός τενόντων και η φλεγμονή αυτών των τενόντων είναι αρκετά συχνή. Συνήθως η συντηρητική θεραπεία με ακινητοποίηση, αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα φάρμακα, αποδίδει. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως η τενοντίτιδα De Quervain μπορεί να συνυπάρχουν και ανατομικοί λόγοι με αποτέλεσμα συχνές υποτροπές και είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία.

Νόσος Dupuytren, που παρουσιάζεται συνήθως με σύγκαμψη του παράμεσου και του μικρού δακτύλου στην παλάμη, με αδυναμία του ασθενούς να τα φέρει σε θέση έκτασης. Προκαλείται από τη ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης. Σε προχωρημένο στάδιο ο ασθενής αδυνατεί να χρησιμοποιήσει φυσιολογικά το χέρι του και η νόσος αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Αρθρίτιδα βάσης αντίχειρα. Πρόκειται για μία συχνή αρθρίτιδα που αφορά την πρώτη μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση. Στα αρχικά στάδια εφαρμόζονται συντηρητικές θεραπείες με ακινητοποίηση του αντίχειρα και χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ή ενδαρθρικές εγχύσεις, ενώ σε προχωρημένα στάδια της νόσου απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Αρθρίτιδα στο χέρι. Εάν το χέρι υποστεί πολύ έντονη επαγγελματική καταπόνηση ή τραυματισμούς και κατάγματα, μπορεί να εμφανίσει αρθρίτιδα σε κάποιες από τις αρθρώσεις ανάμεσα στις φάλαγγες των δακτύλων ή ανάμεσα στα οστά του καρπού ή τέλος στην πηχεοκαρπική άρθρωση. Ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου εφαρμόζονται συντηρητικές θεραπείες με ακινητοποίηση, φάρμακα και εγχύσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις σε περίπτωση βαριάς αρθρίτιδας.

Όγκοι στην περιοχή του χεριού με συχνότερο το γάγγλιο. Το γάγγλιο είναι καλοήθης όγκος, ουσιαστικά ένας πολυκυστικός σχηματισμός που πληρούται από ένα υγρό σαν gel και συνήθως εξορμάται από κάποια άρθρωση ή από ένα τενόντιο έλυτρο. Συνήθως τα γάγγλια δημιουργούν μόνο αισθητικό πρόβλημα ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα που οφείλονται στην πίεση παρακείμενων ιστών. Εφαρμόζονται συντηρητικές θεραπείες με παρακέντηση και αναρρόφηση του γαγγλίου που μπορεί να συνοδεύονται από την έγχυση κορτιζόνης. Οι συντηρητικές θεραπείες έχουν μεγάλο ποσοστό υποτροπής και εφόσον το γάγγλιο δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στον ασθενή ή συμπτώματα από την πίεση παρακείμενων ιστών, πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά.

Παθήσεις του αγκώνα

Οι παθήσεις που αφορούν τον αγκώνα οφείλονται κατά κύριο λόγω σε επαγγελματική ή σε αθλητική καταπόνηση, ενώ σχετικά συχνή είναι η αρθρίτιδα του αγκώνα συνέπεια συνήθως παλαιότερων τραυματισμών. Ενδεικτικά στο ιατρείο αγκώνα αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:

Έξω επικονδυλίτιδα ή αγκώνας του τενίστα (tennis elbow) που παρουσιάζεται με πόνο στην έξω πλευρά του αγκώνα και μειωμένη δύναμη σύλληψης του χεριού. Η θεραπεία είναι κατά κανόνα συντηρητική και περιλαμβάνει παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, νάρθηκες και σε περίπτωση εμμονής των συμπτωμάτων τοπικές εγχύσεις.

Έσω επικονδυλίτιδα ή αγκώνας του παίκτη γκολφ (golfers elbow) που παρουσιάζεται με πόνο στην έσω πλευρά του αγκώνα. Η θεραπεία είναι κατά κανόνα συντηρητική με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Ωλένιος νευρίτιδα που αρχικά παρουσιάζεται με αιμωδίες και πόνο στο μικρό δάκτυλο και τον παράμεσο. Σε περίπτωση χρόνιας πίεσης του ωλένιου νεύρου μπορεί να εμφανιστεί απώλεια της αίσθησης στα παραπάνω δάκτυλα και μείωση της μυϊκής ισχύος του χεριού. Συνήθως οφείλεται στην πίεση του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα (cubital tunnel syndrome). Αρχικά εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και νάρθηκες νυκτός. Εάν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει απαιτείται η χειρουργική απελευθέρωση του ωλένιου νεύρου στην περιοχή που πιέζεται.

Τραυματισμοί του χεριού

Το χέρι μπορεί να υποστεί κατάγματα, θλαστικά τραύματα αλλά και πιο σύνθετους τραυματισμούς από πτώσεις, τροχαία και εργατικά ατυχήματα. Μεγάλο μέρος από τους τραυματισμούς και τα κατάγματα μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με γύψο. Παρόλα αυτά η μεγάλη σημασία που έχει το χέρι για την φυσιολογική επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα του ατόμου πολλές φορές επιβάλει την χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των τραυματισμών. Όταν συνυπάρχουν κακώσεις ή διατομές νεύρων και τενόντων, η χειρουργική θεραπεία είναι επιβεβλημένη με βασικό στόχο την αποκατάσταση αυτών των κακώσεων. Η πλήρης αποκατάσταση από αυτούς τους τραυματισμούς είναι μακροχρόνια συνήθως διαδικασία και απαιτεί λεπτομερή αρχική θεραπευτική προσέγγιση και εξειδικευμένη αποκατάσταση μετά την αρχική θεραπεία.

Κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας όπως το κάταγμα Colles και το κάταγμα Smith. Τα κατάγματα αυτά είναι πολύ συχνά και συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ανάταξη και τοποθέτηση γύψου. Σε ειδικές περιπτώσεις και σε ιδιαίτερα παρεκτοπισμένα κατάγματα ή ενδαρθρικά κατάγματα μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική θεραπεία με εξωτερική ή εσωτερική οστεοσύνθεση.

Κατάγματα στην περιοχή του καρπού με συχνότερο το κάταγμα του σκαφοειδούς. Πρόκειται για κατάγματα που μερικές φορές είναι δύσκολο να διαγνωστούν με την απλή ακτινογραφία και μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος. Συχνά διαφεύγουν της διάγνωσης και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές επιπλοκές.
Συνήθως η αντιμετώπισή τους είναι συντηρητική.

Κατάγματα μετακαρπίων και φαλάγγων. Και τα κατάγματα αυτά στην πλειονότητα τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά, εκτός αν υπάρχει μεγάλη παρεκτόπιση ή στροφική παραμόρφωση οπότε πρέπει να αντιμετωπιστούν χειρουργικά.

Εξαρθρήματα στην περιοχή του καρπού και συνδεσμικές βλάβες όπως η σκαφομηνοειδής διάσταση και το εξάρθρημα του μηνοειδούς. Βαριές κακώσεις μετά από σημαντική βία. Εφόσον διαγνωστούν εγκαίρως, η αντιμετώπιση τους είναι συνήθως συντηρητική.
Σε αντίθετη περίπτωση απαιτούνται σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του χεριού.

Διατομές τενόντων. Οι τένοντες στην περιοχή του χεριού και ιδιαίτερα στα δάκτυλα, βρίσκονται αμέσως κάτω από το δέρμα και μερικές φορές στα θλαστικά τραύματα στην περιοχή του χεριού συνυπάρχουν και διατομές τενόντων, καμπτηρών ή εκτεινόντων.

Οι τένοντες είναι απαραίτητοι για την φυσιολογική κίνηση και λειτουργία του χεριού και πρέπει πάντα να συρράπτονται. Ειδική περίπτωση διατομή τένοντα στα δάκτυλα είναι η σφυροδακτυλία ή mallet finger, δηλαδή η διατομή του εκτατικού μηχανισμού του δακτύλου στην περιοχή της ονυχοφόρου φάλαγγας η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από αποσπαστικό κάταγμα. Η αντιμετώπιση μπορεί κατά περίσταση να είναι συντηρητική με ειδικούς νάρθηκες ή χειρουργική με την καθήλωση του τένοντα ή την οστεοσύνθεση του κατάγματος.

Τραυματισμοί του αγκώνα

Ο αγκώνας είναι μία από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις του σώματος και είναι συχνά θέση τραυματισμών.

Κατάγματα αγκώνα. Κάποια κατάγματα στην περιοχή του αγκώνα όπως το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας και το κάταγμα του ωλεκράνου είναι αρκετά συχνά και μπορούν να προκληθούν ακόμα και από απλές πτώσεις. Άλλα κατάγματα όπως τα υπερκονδύλια κατάγματα του βραχιονίου και τα κατάγματα εξαρθρήματα του αγκώνα είναι βαριές κακώσεις και αποτέλεσμα συνήθως τροχαίων ατυχημάτων. Κατάγματα δίχως ιδιαίτερη παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται συντηρητικά με τοποθέτηση γύψου ενώ βαρύτερες κακώσεις χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση.

Ρήξη του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου. Η θεραπεία για την αποκατάσταση της ρήξης είναι κατά βάση χειρουργική. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών μεγάλης ηλικίας και πολύ περιορισμένων απαιτήσεων μπορεί να εφαρμοστεί συντηρητική θεραπεία.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-11:00 & ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00-14:00, ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διαθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση κακώσεων αθλητών και μη, με επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα ορθοπαιδικών ιατρών.

Η συστηματική και ψυχαγωγική αθλητική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής, τόσο των νέων όσο και των μεγαλυτέρων. Παιδιά και έφηβοι συμμετέχουν σε ακαδημίες και συλλόγους ομαδικών και ατομικών αθλημάτων.

Οι κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος είναι συχνές και οδηγούν στην αδυναμία άθλησης αλλά και σε κινητικά προβλήματα.

Παρόλα αυτά, σήμερα η Ορθοπαιδική Αθλητιατρική έχει τη δυνατότητα για απόλυτη αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων.

Με ελάχιστη επεμβατικότητα, η αρθροσκόπηση δίνει τη δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης των βλαβών των αρθρώσεων και των συνδέσμων. Ρήξεις μηνίσκων και χιαστών στο γόνατο, τενοντίτιδες και ρήξεις τενόντων στον ώμο, παθήσεις της ποδοκνημικής και του ισχίου βρίσκουν πλήρη αποκατάσταση με αρθροσκοπικές μεθόδους.

Συνδυασμένες βλάβες μετά από εξαρθρήματα ώμου ή επιγονατίδας αντιμετωπίζονται με επιτυχία και οι ασθενείς επανέρχονται στο επίπεδο δραστηριότητας πριν την κάκωση.

Τέλος, για τις βλάβες του αρθρικού χόνδρου, που οδηγούν σε σταδιακή εκφύλιση της άρθρωσης, η δυνατότητα μεταμόσχευσης χόνδρου και η χρήση κυτταρικών θεραπειών αποτελεί σημαντική λύση στο δυσεπίλυτο αυτό πρόβλημα.

Θεραπεία με P.R.P (Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια)
Εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε: τενοντίτιδες-μερικές ρήξεις τενόντων-συνδεσμικές βλάβες-μυϊκούς τραυματισμούς-θλάσεις-διαστρέμματα-θεραπεία οστεοαρθρίτιδας ή χονδροπάθειας-πελματιαία απονευρωσίτιδα (άκανθα πτέρνης).

Με τη βιολογική θεραπεία P.R.P επιταχύνεται η επούλωση και η αναγέννηση των ιστών καθώς τα αιμοπετάλια, όταν ενεργοποιούνται στο σώμα, απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι με την σειρά τους επιταχύνουν την επούλωση και αποκατάσταση της βλάβης.

Το Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων, με στελέχωση έμπειρων Ορθοπαιδικών Αθλητιάτρων, δίνει τη δυνατότητα ακριβούς και έγκυρης διάγνωσης, καθώς επίσης και προγραμματισμού της πλήρους αποκατάστασης με ελάχιστη επεμβατικότητα.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ  12:00-15:00

Τί σημαίνει βλαισός μέγας δάκτυλος;

Στην ορθοπεδική με τον όρο βλαισοδακτυλία -το γνωστό σε όλους κότσι- εννοούμε την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός (αύξηση της γωνίας που σχηματίζουν τα οστά μεταξύ τους, στροφή του μεγάλου δακτύλου σε σχέση με το πόδι, αλλαγή στην πορεία των τενόντων κ.ά). Η πάθηση αυτή ταλαιπωρεί ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, συνήθως γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, δυσχεραίνει τη βάδιση και είναι αρκετά επώδυνη.

Από τί προκαλείται;

Συνήθως υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση. Αν ρωτήσετε κάποιο συγγενικό πρόσωπο, είναι πιθανό να αντιμετωπίζει παρόμοιο με εσάς πρόβλημα. Ακόμη, η χρήση ψηλοτάκουνων ή/και πολύ στενών παπουτσιών επιταχύνει τη διαδικασία της βλαισοδακτυλίας.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Στα αρχικά στάδια η αντιμετώπιση είναι συντηρητική. Υπάρχουν ειδικά ναρθηκάκια τα οποία εφαρμόζονται κατά τη βάδιση ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ επιβάλλεται η τροποποίηση των υποδημάτων (δυστυχώς για τις κυρίες η αποφυγή ψηλοτάκουνων και στενών παπουτσιών είναι απαραίτητη). Σε πιο δύσκολες και προχωρημένες περιπτώσεις εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία.

Ποιές μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης υπάρχουν;

Σε πρώιμα στάδια, μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση στα μαλακά μόρια που έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση και τον τερματισμό της εξέλιξης της νόσου. Με αυτή τη μέθοδο δεν κάνουμε οστεοτομίες, (δηλαδή δεν προκαλούμε τεχνητό κάταγμα) όπως όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι. Αφορά κυρίως νεότερους ασθενείς και κυρίως νέες γυναίκες που αδυνατούν να κάνουν χρήση στενών παπουτσιών. Η βάδιση είναι άμεση με τη βοήθεια ειδικών ορθοπεδικών υποδημάτων και δεν χρειάζεται ακινητοποίηση με γύψο.

Στην περίπτωση που η νόσος έχει εξελιχθεί σημαντικά με μεγαλύτερες αλλοιώσεις, υπάρχει η καινούργια μέθοδος ΜΙS που εφαρμόζουμε στην κλινική μας. Με την καινούργια αυτή τεχνική (Minimal Invasive Surgery) όλη η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται διαδερμικά (χωρίς καμία τομή στο δέρμα) και χωρίς μετεγχειρητικά να τοποθετούμε υλικά οστεοσύνθεσης. Η βάδιση και σε αυτή την περίπτωση είναι άμεση με τη χρήση ειδικών ορθοπεδικών υποδημάτων.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της νέας αυτή μεθόδου;

 1. δεν υπάρχουν τομές στο δέρμα (τεράστιο κοσμητικό πλεονέκτημα στις κύριες)
 2. άμεση βάδιση και επιστροφή στην καθημερινότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα
 3. δεν χρησιμοποιούμε υλικά οστεοσύνθεσης (μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος της επέμβασης)

Ποιοί ασθενείς είναι κατάλληλοι;

Όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας μπορούν να δώσουν εύκολα λύση σ´ ένα δύσκολο, μέχρι σήμερα, πρόβλημα.

Ποιά μέθοδος είναι κατάλληλη για εμένα;

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γι’ αυτό και χρειάζεται πρωτίστως κλινική εξέταση και εκτίμηση από τους ιατρούς. Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους ιατρούς μας, μπορείτε να συζητήσετε για τις μεθόδους αποκατάστασης. Θα πραγματοποιηθεί ακτινολογικός έλεγχος και θα επιλεχθεί η καταλληλότερη μέθοδος για εσάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-20:00 & ΠΕΜΠΤΗ 11:00-14:00

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια και προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και τη δημιουργία νέου οστού (οστεόφυτα).

 • Είναι η συχνότερη πάθηση των αρθρώσεων αλλά και μια από τις συχνότερες παθήσεις του ανθρώπου
 • Είναι σημαντικά συχνότερη στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες
 • Η συχνότητά της αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας, έτσι ώστε μετά τα 65 χρόνια, 3 στα 4 άτομα πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα ενώ περισσότερο από το 85% των ατόμων αυτών έχουν ευρήματα στις ακτινογραφίες των αρθρώσεων τους ακόμη και όταν δεν έχουν συμπτώματα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια ρευματική πάθηση που εντοπίζεται σε περιφερικές αρθρώσεις, δηλ. σε αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων, αλλά και σε αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Συνήθως αφορά μία άρθρωση (π.χ. γόνατο-ισχίο-ώμος) και μερικές φορές δύο ή περισσότερες αρθρώσεις, ενώ στα χέρια και στη σπονδυλική στήλη είναι συνήθης η εντόπιση σε πολλές αρθρώσεις. Όταν η οστεοαρθρίτιδα εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη είναι γνωστή και ως εκφυλιστική σπονδυλαρθροπάθεια.

ΤΡΙΤΗ 16:00-19:00

Στο ιατρείο Παθήσεων Ποδοκνημικής και ΄Ακρου Ποδός της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, παρέχουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών, επικεντρωμένες στην διάγνωση και θεραπεία όλου του εύρους παθήσεων της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός, με όπλα μας την άριστη, πλήρως εξειδικευμένη γνώση, την μακρόχρονη χειρουργική εμπειρεία σε Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρεττανίας αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή μιας αναγνωρισμένης μονάδας υγείας όπως η Euromedica Γενική Κλινική.

Το άκρο πόδι και η ποδοκνημική άρθρωση συμμετέχουν καθημερινά και σε μέγιστο βαθμό στην στάση του σώματος και στην βάδιση μας. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ποδοκνημική δέχεται στην φόρτιση δυνάμεις 9 φορές το βάρος του σώματος, και ότι με τα πόδια μας διανύουμε στην διάρκεια της ζωής μας κατά μέσο όρο 130.000 χλμ, είναι εύκολα αντιληπτό ότι η υγεία των κάτω άκρων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη των επαγγελματικών, αθλητικών και καθημερινών μας δραστηριοτήτων.

Παθήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι:

 • Αθλητικές κακώσεις- κατάγματα- κατάγματα από καταπόνηση- ρήξεις συνδέσμων και τενόντων: συντηρητική- χειρουργική αποκατάσταση
 • Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλουαρθροσκοπική αποκατάσταση με μεταμόσχευση χόνδρου, τρυπανισμούς, microfractures
 • Οστεοχονδρίτιδα οστών ταρσού- μεταταρσίων (π.χ νόσος Freiberg): αντιμετώπιση με μεταμόσχευση χόνδρου, οστεοτομίες
 • Αστάθεια ποδοκνημικής (συχνά διαστρέμματα): αποκατάσταση συνδέσμων με συνδεσμοπλαστική πλαγίων συνδέσμων και τενοντομεταθέσεις
 • Σύνδρομο πρόσθιας- οπίσθιας προστριβής ποδοκνημικής (αστράγαλος ποδοσφαιριστή, αστράγαλος χορευτή- άλτη, os trigonum): αρθροσκοπικός καθαρισμός
 • Χρόνια καταφυτική τενοντίτιδα Αχιλλείου τένοντα, παραμόρφωση Haglund: ενδοσκοπική αποκατάσταση, εκτομή μικρής παρεμβατικότητας, τενοντομεταφορές
 • Σύνδρομο χρόνιου διαμερίσματος κνήμης: συντηρητική, χειρουργική αντιμετώπιση
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα- άκανθα πτέρνας- άλγος πτέρνας: συντηρητική αντιμετώπιση με ενέσεις PRP, χειρουργική αντιμετώπιση μικρής παρεμβατικότητας- ενδοσκοπική
 • Αρθρίτιδα ποδοκνημικής: χειρουργική αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική ποδοκνημικής
 • Αρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων ποδιού: χειρουργική αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής, αρθροδέσεις
 • Βλαισοπλατυποδία- Ραιβοιπποποδία- Κοιλοποδία: συντηρητική ή επεμβατική αντιμετώπιση με διορθωτικές οστεοτομίες και τενοντομεταθέσεις
 • Ανεπάρκεια οπισθίου κνημιαίου τένοντα και πλατυποδία ενηλίκων: χειρουργική αντιμετώπιση με διορθωτικές οστεοτομίες και τενοντομεταθέσεις
 • Βλαισό μεγάλο δάκτυλο- Μεταταρσαλγία- Γαμψοδακτυλία: χειρουργική αντιμετώπιση με συνδιασμό διορθωτικών οστεοτομιών και παρεμβάσεων μαλακών μορίων, αναθεωρήσεις αποτυγχημένων διορθώσεων-επιπλοκών-υποτροπών
 • Νεύρωμα Morton: χειρουργική εκτομή
 • Διαβητικό- Παραλυτικό- Ρευματοειδές πόδι: χειρουργική αντιμετώπιση με οστεοτομίες, τενοντομεταθέσεις και αρθροδέσεις

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00

Γενικά, Σκολίωση ονομάζουμε κάθε κλίση (κύρτωση) της Σπονδυλικής Στήλης προς τα πλάγια. Ο Ιπποκράτης αναφέρει τη σκολίωση και η λέξη προέρχεται από το σκολιός, που σημαίνει στρεβλός, στραβός.

 • Είναι η τρισδιάστατη παραμόρφωση κατά την οποία δημιουργείται καμπύλη στο πλάι δεξιά ή αριστερά σε κάποιο μέρος (θώρακα, οσφύ) της ΣΣ. Φυσιολογικά δεν πρέπει να υπάρχει καμία καμπύλη στη ΣΣ όταν τη βλέπουμε από μπροστά ή από πίσω.
 • Υπάρχουν αρκετά είδη και τύποι σκολιώσεων. Συχνότερο είδος είναι η άγνωστης αιτίας (ιδιοπαθής) σκολίωση και ο συχνότερος τύπος είναι η θωρακική δεξιά και η διπλή.
 • Ανάλογα με την ηλικία που εμφανίζεται την διακρίνουμε σε βρεφική, νηπιακή, παιδική, εφηβική και ενηλίκωνή σε πρώιμη και όψιμη σκολίωση και ενηλίκων.
 • Διάφορα αίτια δημιουργούν σκολίωση και χωρίζεται σε συγγενή, νευρομϋική-παραλυτική, από σύνδρομο, λειτουργική (κακή στάση) και η μεγάλη κατηγορία (90%) η ιδιοπαθής.