ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-18:00

Τι είναι η δερματοσκόπηση;
Η δερματοσκόπηση είναι μία κλινική διαγνωστική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των σπίλων, προκαρκινικών βλαβών, καλοήθων ή κακοήθων όγκων (ακτινική κερατίαση, σμηγματορροϊκή μυρμηκία, μελάνωμα, βασικοκυτταρικό, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) καθώς και για την διαγνωστική επιβεβαίωση πολλών αμιγώς δερματικών ή και συστηματικών νοσημάτων (π.χ ψωρίαση, δερματίτιδα, λειχήνας ,ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία).

Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων & δέρματος;
Η χαρτογράφηση, που πολύ συχνά συγχέεται με την δερματοσκόπηση, είναι μία μέθοδος ψηφιακής καταγραφής των δερματοσκοπικών εικόνων των σπίλων (ελιών) με ειδική κάμερα και δυνατότητα αποθήκευσης των εικόνων ως αρχείο για παρακολούθηση στο μέλλον. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται σε περιπτώσεις πολλαπλών ή ατύπων σπίλων, σε ασθενείς με ατομικό ή κληρονομικό ιστορικό μελανώματος και σε ορισμένα σύνδρομα όπως το σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου.

Oι εικόνες αυτές καταγράφονται, χαρτογραφούνται και αποθηκεύονται σε ατομικό αρχείο και μπορούν να συγκριθούν με αυτές των επομένων χαρτογραφήσεων ώστε αν διαπιστωθούν αλλαγές μπορεί να κριθεί σκόπιμη η πιο στενή παρακολούθησή τους ανά τρίμηνο ή εξάμηνο η αφαίρεσή τους.

Όταν ο ασθενής δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (πολυάριθμοι ή δυσπλαστικοί σπίλοι, ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος) η εξέταση επαναλαμβάνεται ανά έτος ενώ αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου γίνεται πιο συχνά.

Πού γίνεται η Δερματοσκόπηση- Χαρτογράφηση;
H Δερματοσκόπηση- Χαρτογράφηση γίνεται στο Δερματολογικό ιατρείο της Κλινικής μας, κατόπιν ραντεβού, από έμπειρους και εξειδικευμένους δερματολόγους.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-18:00

Η Ψωρίαση είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα, μη μεταδοτική ,ανοσο-εξαρτώμενη, φλεγμονώδης δερματοπάθεια. Αφορά περίπου το 2% του

Ψωρίαση κατά πλάκας

γενικού πληθυσμού. Διαρκεί όλη την ζωή.Υπάρχει αυτόματη υποστροφή στο 5%. Η κατά πλάκας ψωρίαση αφορά περίπου το 80% των περιπτώσεων. Η προσβολή των αρθρώσεων αφορά το 25% των περιπτώσεων

Η Ψωρίαση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα δερματολογικών εκδηλώσεων ως προς την εντόπιση και τις κλινικές μορφές. Οι βλάβες είναι ερυθηματολεπιδώδεις, κνησμώδεις και συχνά προκαλούν διάθεση κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ψωρίαση εκτός του εξανθήματος και της αρθρίτιδας έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής και λόγω της συνοσηρότητας.  Η συστηματική συνοσηρότητα, είναι απότοκος της  χρονιότητας και της βαρύτητας της νόσου. Συμπεριλαμβάνει το μεταβολικό σύνδρομο που συνδέεται με τη σοβαρή ψωρίαση και χαρακτηρίζεται από κεντρική παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη.

Η καρδιαγγειακή νόσος και η ψωρίαση έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη παχυσαρκία, την υπέρταση, τον διαβήτη, την υπερλιπιδαιμία και τις ανωμαλίες λιπιδίων. Από ότι φαίνεται, η παχυσαρκία είναι επακόλουθο της ψωρίασης και πιθανολογείται ότι οφείλεται στις ανοσολογικές διαταραχές της νόσου και στη αποφυγή άσκησης των ασθενών, λόγω  των ψυχοκονωνικών επιπτώσεων της νόσου. Ως προς το αλκοόλ υπάρχει το δίλλημα εάν η χρήση του είναι

Γενικευμένη ψλυκταινώδης ψωρίαση

παράγοντας κινδύνου ή συνέπεια της ψωρίασης. Ο κίνδυνος εμφάνισης ψωρίασης στους καπνιστές είναι 2-3 φορές αυξημένος, είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μανιώδεις καπνιστές έχουν συνηθέστερα  βαριά ψωρίαση. Αλλα συμπτώματα που εμφανίζονται συχνότερα στους

ψωριασικούς ασθενείς είναι, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, οι διαταραχές του ύπνου και σπανιότερα  η κατάθλιψη.

Στη περιορισμένη ψωρίαση (έκταση βλαβών λιγώτερη από 10 παλάμες) οι τοπικές θεραπείες έχουν αποτέλεσμα.Για την μέτρια και σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες φαρμάκων: τα από του στόματος χορηγούμενα (ασιτρετίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και η νεώτερη απρεμιλάστη)και τα ενέσιμα  λεγόμενα βιολογικά. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ασθενείς  στους οποίους θα χορηγηθούν βιολογικοί παράγοντές είναι συγκεκριμένα και αυστηρά διότι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα  του ιατρείου Ψωρίασης της Κλινικής μας.